-->

Daftar Nama wisudawan/wisudawati Program Sarjana Ke-32 Universitas Mayor Jenderal Sungkono Mojokerto 2019

26 September 2019, 7:21:00 PM WIB Last Updated 2019-09-26T12:22:33Z
 Inilah Daftar Nama wisudawan/wisudawati Program Sarjana Ke-32 
Universitas Mayor Jenderal Sungkono Mojokerto 2019 
yang di wisuda pada Rabu, 25 september 2019   
Bertempat di GOR Majapahit Jl Gajah Mada Kota Mojokerto


PROGRAM STUDI: ILMU EKONOMI

NO    NIM    NAMA MAHASISWA
      
1    201305057    Dini Vivika Indrayanti      
2    201305194    Desy Prastiwi      
3    201405006    Achmad Basarudin      
4    201405034    Aprilia Rohmatul Jannah      
5    201405047    Ayu Mega Permatasari      
6    201405071    Didik Hendra Trisdianto      
7    201405095    Eko Veri Anggiyanto      
8    201405142    Ido Ilham Bhaskara      
9    201405180    Muchamad Samsudin Darmawan      
10    201405198    Mochamad Muzakki Firdaus      
11    201405251    Richad Rifage      
12    201405362    Febry Wardiansah      
13    201405363    Rizal Nur Hidayat      
14    2015051001    Abdul Aziz Imroni      
15    2015051002    Achmad Fadil Susilo      
16    2015051007    Agung Prastiyo      
17    2015051008    Agus Supriyanto      
18    2015051009    Agus Witanto      
19    2015051010    Ahmad Ariadi      
20    2015051011    Ahmad Hari Sudarsono      
21    2015051012    Ahmad Muzaqi      
22    2015051014    Akhmad Ainul Gufron      
23    2015051017    Akhmad Mujib Rizki      
24    2015051018    Akhmad Zainul Arifin      
25    2015051019    Akhsini Indar Rozaqi      
26    2015051021    Alvian Prasetya Nugraha      
27    2015051022    Alvin Reyendra      
28    2015051025    Andan Duwi Listyarini      
29    2015051031    Antony Unggul Syahputra      
30    2015051033    Apriliatika Kasnita      
31    2015051034    Ardi Wulanto      
32    2015051035    Ardianto      
33    2015051036    Ari Andika       
34    2015051037    Ari Nugroho Yuwanto      
35    2015051039    Aridha Putri      
36    2015051040    Arin Nurfitriana Ariswati      
37    2015051041    Ariska Nova Andriani      
38    2015051042    Arista Dwi Ratnaningtias      
39    2015051043    Arizki Mifta Nurfadilah      
40    2015051047    Atika Andriani      
41    2015051050    Ayu Setianingtyas      
42    2015051051    Bella Cristiana Dewi      
43    2015051052    Bima Raka Pratama      
44    2015051054    Binti Sayidatusoimah      
45    2015051056    Budiyanto      
46    2015051058    Catur Ayu Lestari      
47    2015051059    Catur Megayanti      
48    2015051060    Christopher Goodtama Candra H     
49    2015051061    Choirini Afdholina      
50    2015051062    Cici Lolik Fitriani      
51    2015051065    Defbi Nurlela Hadi      
52    2015051066    Defi Anggraeni      
53    2015051067    Delia Dwi Eltari      
54    2015051068    Desi Wahyu Ariyanti      
55    2015051069    Destavia Dimar Sumita      
56    2015051070    Destiya Nada Izati      
57    2015051071    Desy Eli Priatin      
58    2015051072    Desy Meriyana      
59    2015051073    Devi Lusianah      
60    2015051076    Dewi Kusmiati      
61    2015051077    Dewi Shinta Larasati      
62    2015051081    Dian Dwi Misanti      
63    2015051083    Diana      
64    2015051084    Diana Eka Puspitasari      
65    2015051085    Diki Nasetyo      
66    2015051087    Dinny Nur Fadhillah      
67    2015051088    Dita Mardiyaningsih      
68    2015051089    Diyar Oscar Haris      
69    2015051090    Doni Prasetyo      
70    2015051091    Dwi Ayu Saraswati      
71    2015051092    Dwi Cahyo Hidayatulloh      
72    2015051093    Dwi Kristianto      
73    2015051097    Efi Laili Maghfiroh      
74    2015051099    Eka Putri Lestari      
75    2015051101    Eko Prastiyawan      
76    2015051103    Elita Indriyati      
77    2015051105    Era Tri Fatma      
78    2015051107    Etty Luki Sandi      
79    2015051108    Evan Wahyudi      
80    2015051109    Evi Insyatul Laili      
81    2015051110    Fadhlul Baihaqi      
82    2015051113    Farina Avisha      
83    2015051114    Fatkhu Azharuddin      
84    2015051115    Febi Ineke Etilia      
85    2015051117    Ferry Nurhuda Febrianto      
86    2015051118    Fifin Linda Kumalasari      
87    2015051119    Fiki Prasetiyo Agung      
88    2015051120    Fina Nafidatun Ni’mah      
89    2015051122    Friesta Devi Mandasari      
90    2015051123    Guntang Bayu Widodo      
91    2015051124    Hafid Adi Pamungkas      
92    2015051126    Happy Adyanata      
93    2015051130    Hendro Tri Adi Wibowo      
94    2015051132    Heri Ismadi      
95    2015051135    Ika Yulia Rokhmah      
96    2015051137    Ike Ayu Andari      
97    2015051138    Imam Wahyudi      
98    2015051140    Ina Dian Puspitasari      
99    2015051141    Indah Silviatur Rosidah      
100    2015051142    Indah Wahyuni      
101    2015051143    Indra Diah Puspita      
102    2015051144    Inggi Citra Yaumil Umammi      
103    2015051147    Ismail Marzuki      
104    2015051148    Izzul Mahbubi      
105    2015051149    Jamilah      
106    2015051150    Joko Andri Santoso      
107    2015051151    Joko Setiyo Budi Adi Wibowo      
108    2015051152    Kartikasari      
109    2015051154    Kiki Agata Apriliani      
110    2015051155    Kukuh Fajar Panggayuh      
111    2015051158    Lely Charisman      
112    2015051159    Lidia Dopo      
113    2015051160    Lina Marida Andia      
114    2015051162    Lucky Khoirotul Maidah      
115    2015051163    Lukman Adi Cahyono      
116    2015051164    Lusiana      
117    2015051165    Lusiana Dewi      
118    2015051166    M. Ilham Thohari      
119    2015051167    Mar Atus Sholiha      
120    2015051169    Mat Wakit      
121    2015051172    Maya Anastasia Vivi Nenda      
122    2015051173    Mely Nur Hidayah      
123    2015051177    Mochamad Dwi Candra Alim      
124    2015051179    Mochamad Lucman Suci Firmanto     
125    2015051180    Mochamad Syahroni      
126    2015051181    Mochammad Imam Ghozali      
127    2015051183    Mochammad Nur Huda      
128    2015051184    Mochammad Rizal Firmansyah      
129    2015051185    Moh. Rifaldi Argama Putra      
130    2015051186    Mohamad Ardiyansyah Baharuddin     
131    2015051187    Mokhamad Ilham      
132    2015051189    Mokhamat Bangkit Setiawan      
133    2015051190    Mokhammad Zainal Abidin      
134    2015051191    Muflikhatur Rodiyah      
135    2015051192    Muhamad Burhan Yoga Pratama     
136    2015051197    Muhammad Eka Rudiansyah      
137    2015051198    Muhammad Firman Asrori      
138    2015051199    Mukhamad Aris Makhrudin      
139    2015051201    Munif Soleh      
140    2015051203    Nasrul Hanafi      
141    2015051204    Nataliya Yesi Indriastuti      
142    2015051205    Neny Maulita Agustinah      
143    2015051209    Nina Kumalasari      
144    2015051211    Nio Anargi Frisdian      
145    2015051214    Nofan Susanto      
146    2015051216    Nuansa Larassati Setiyoputri      
147    2015051217    Nur Afifah      
148    2015051219    Nur Ainiatul Khasanah      
149    2015051220    Nur Syifa’ Fauziyah      
150    2015051221    Nurhandi Wahyu Ariditya      
151    2015051222    Nurlaela      
152    2015051223    Octavia Yudha Rizki Tianti      
153    2015051224    Ogik Satria Asmoro      
154    2015051226    Okta Annisa Fentiyani      
155    2015051228    Pipit Nilasari      
156    2015051229    Priska Puspita Dewi Kurniawan      
157    2015051230    Puspaningrum Hariati      
158    2015051231    Puspita Dewi Rachmawati      
159    2015051232    Putri Dwi Yanti      
160    2015051235    Rachmawan Zainuri      
161    2015051240    Rendy Adetya Putra      
162    2015051241    Reshynta Via Darita      
163    2015051246    Ririz Riza Vita Alvia Rizky      
164    2015051247    Riska Ramadhiana      
165    2015051248    Risma Anggun Jayanti      
166    2015051249    Risma Devi       
167    2015051250    Riza Dwi Wahyuni      
168    2015051251    Rizka Tri Dianingrum      
169    2015051253    Rizky Arum Wita Murni      
170    2015051254    Rois Subekhan      
171    2015051255    Rozul Abdila Wahid      
172    2015051256    Safruddin Abdul Aziz      
173    2015051257    Saidah Chori’atul Qur’ana      
174    2015051259    Sella Dhikna Lorensa       
175    2015051260    Septian Renanda Putra      
176    2015051262    Shofiyah Arif      
177    2015051263    Shovana Anis Sahara      
178    2015051264    Sinta Hardianti Rukmana      
179    2015051265    Siska Wulandari      
180    2015051270    Suci Fitria Wijayanti      
181    2015051271    Suci Nur Rizki      
182    2015051272    Suhandoko      
183    2015051273    Sulis Indrawati      
184    2015051274    Sulthonul Hakim      
185    2015051275    Sulton Danni Firdaus      
186    2015051276    Suminto      
187    2015051277    Supardi      
188    2015051279    Suwoto      
189    2015051280    Syaiful Arif      
190    2015051281    Tan Felix Ega Alanda      
191    2015051282    Tantri Ayu Septiningtias      
192    2015051285    Tegar Aretha      
193    2015051287    Tiara Sherly Pratama      
194    2015051289    Febrianto Hanif Irawan      
195    2015051291    Triyas Alhijriyah      
196    2015051293    Vindi Wahyu Irianti      
197    2015051294    Vindy Ryska Vela      
198    2015051295    Vita Fatmala      
199    2015051297    Vivin Widayanti Maghfiroh      
200    2015051298    Wahyu Ade Setifhany      
201    2015051301    Widodo Agus Purwanto      
202    2015051303    Yanuar Rifanto      
203    2015051304    Yeni Dwi Hartatik      
204    2015051306    Yoga Dwi Aprilianto      
205    2015051308    Yuli Rustania      
206    2015051310    Yulinda Kriswahyuni      
207    2015051311    Yuni Susanti      
208    2015051313    Yusuf Alfath      
209    2015051314    Zakiyatul Afifah      
210    2015051316    Zevvia Ragil Rismandani      
211    2015051319    Achmad Kamaludin F      
212    2015051326    Akhmad Rijaluddin      
213    2015051328    Iqbal Robich Octadana      
214    2015051329    Anif Ilmia Wati      
215    2015051330    Awaludin Prasetyo      
216    2015051334    Dana Risma Hartanti      
217    2015051335    Devi Eka Krisdiantin      
218    2015051336    Dina Putri Rahayu      
219    2015051337    Dini Syarifa      
220    2015051339    Dwi Ayu Wulan Sari      
221    2015051340    Eko Agustian Ariyanto      
222    2015051341    Etris Ratna Pradini      
223    2015051343    Fajar Erviyono      
224    2015051344    Farik Hariyanto      
225    2015051345    Febry Sholihat Nirmala Andani      
226    2015051347    Fiki Hariyanto      
227    2015051348    Firdaus Lukman Hermawan      
228    2015051349    Furi Novia Lestari      
229    2015051350    Gunada Duni Sungkono      
230    2015051351    Hariyanto      
231    2015051354    Imam Sya’roni Elbayu      
232    2015051356    Jarwadi Hendra Lesmana      
233    2015051361    Lucky Febrya Rizka      
234    2015051363    Mohammad Zainal Abidin      
235    2015051365    Mohammad U’ud Firdani      
236    2015051366    Mohammad Yayan Santoso Aprianto     
237    2015051367    Mohammad Yusuf Ma’arif      
238    2015051372    Muhammad Rizal Ramadhan      
239    2015051374    Muhammad Sukron Fanani      
240    2015051375    Mukhammad Rizal Al - Ayubi      
241    2015051379    Nur Alfi Faidatul Hizza      
242    2015051381    Nur Zaqiyah      
243    2015051383    Priyanto      
244    2015051385    Ratna Dewi Rahmawati      
245    2015051387    Rika Idayanti Aprilliyah      
246    2015051388    Riko Apriliandi Saputra      
247    2015051393    Siti Nur Azizah      
248    2015051399    Yophi Afriansyah      
249    2015051402    Evi Putri Rusdiana      
250    2015051404    Samsul Arifin      
251    2015051405    Munaji      
252    2015051412    Moch. Sanjar priyoambodo      
253    2015051415    Galuh Wahyudi      
254    2016052392    Herman Efendy   

 PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

NO    NIM    NAMA MAHASISWA
      
1    2015011002    Abdul Kayum Tualeka      
2    2015011003    Abdul Majid      
3    2015011006    Agus Supriyanto      
4    2015011008    Ahmad Jainul Afandi      
5    2015011010    Andra Fajar Pambudi      
6    2015011011    Andri Yulianto      
7    2015011012    Andy Diar Cahyo Nugroho      
8    2015011013    Angga Supra Setia      
9    2015011014    Anisah Ayu Kristianti      
10    2015011015    Anisatur Rosyidah      
11    2015011018    Aris Setiawan      
12    2015011019    Astri Vika Saraswati      
13    2015011020    Bakhrudin Nur Alim Firmansah      
14    2015011021    Bangkit Fajar Perdana Putra      
15    2015011022    Bernadet Laorensa Novo Suharto     
16    2015011023    Bernad Kurniawan Setiabudi Chandra     
17    2015011027    Devi Cahayaningtias      
18    2015011030    Dita Eka Saktiya      
19    2015011033    Dyah Ayu      
20    2015011035    Edi Purwanto      
21    2015011037    Fadhil Muhammad      
22    2015011038    Faisal Aryanto      
23    2015011043    Imroatul Mufidah      
24    2015011046    Kholidah Hanum      
25    2015011047    Kurnia Andana Pamungkas      
26    2015011048    Lufi Rokhmad Siswoyo      
27    2015011051    Rizkiyana Fadhilah      
28    2015011052    Mochammad Yusuf Tulus budi      
29    2015011053    Muhammad Akbar Pamuncak      
30    2015011058    Nararya Imelda Herawati      
31    2015011059    Novita Sari      
32    2015011060    Puji Samtoyo      
33    2015011061    Rani Supriatin      
34    2015011064    Rizkie Erviana Suryasari      
35    2015011069    Susilo      
36    2015011072    Vivi Selvia      
37    2015011073    Yekti Mumpuni      
38    2015011076    Yuanita Pratiwi      
39    2015011077    Yunita Dwi Dinayanti      
40    2015011078    Syahdarini Khusnia      
41    2015011080    Dewangga Yudistira      
42    2015011081    Achmad Roziq      
43    2015011084    Kiki Puji Hermanto      
44    2015011085    Indri Puspasari      
45    2015011087    Fredo Anggriawan      
46    2015011088    Alfan Syah      
47    2015011089    Sherly Isnawati      
48    2015011090    Susilo Adi Siswo Kuncoro      
49    2015011091    Adie Santika Pratiwi      
50    2015011096    Muhammad Muthohirin      
51    2015011097    Mukhammad Yusuf Al’Ayubi      
52    2015011100    Subagiyo      
53    2015011102    Kurnia Riskiyati      
54    2015011103    Himawan Fibrianto      
55    2015011110    kuswandi      
56    2015011112    Vivi Ambarayu      
57    2015011114    Sukrisno Adi   
 
PROGRAM STUDI: AGRIBISNIS


NO    NIM    NAMA MAHASISWA

1    201402019    Fredly Sihombing
2    2015021002    Achmad Irfan Dani
3    2015021004    Alief Fatqul Hawabi
4    2015021005    Arfiana Nur Fadilah
5    2015021006    Ayu Vitaloka
6    2015021007    Ayun Nafiaty Syafa’ah
7    2015021008    Chabib Nailal Huda
8    2015021012    Dyah Kafita Sari
9    2015021013    Eva Eko Virgianto
10    2015021015    Himawan Senator Dermawan
11    2015021016    Intan Dwi Rahmawati
12    2015021017    Intan Nur Aniyah
13    2015021019    Misbakhul Ulum
14    2015021021    Mochamad Yanifudin
15    2015021022    Muhammad Hisnur Ridho
16    2015021023    Novia Permata Sari
17    2015021025    Risky Amaliya
18    2015021027    Tiwi Trimawati
19    2015021028    Tsamiatul Badriyah Novallita
20    2015021031    Yuliana Setianingsih
21    2015021032    Yuni Sulistyoningsih
22    2015021033    Steffan Albert Yoni De Vega
23    2015021034    Tety Mulyawati Arisanti
24    2015021035    Oky Elok Permatasari
25    2015021036    Hendra Krisdiantoro
26    2015021037    Muhamad Royan Firdaus
27    2015021038    Hanif Mutafakun Alaih Lubis
28    2015021039    Muhammad Khusaini
29    2015021041    Mochammad Agus Santoso
30    2015021042    Sulikah
31    2015021043    Eka Agustin Kholifatul Isnia
32    2015021050    Didit Setyaaji
33    2015021051    Jono
34    2015021052    Erga Rahman Hakim
35    2015021053    Muhammad Shofwan
36    2015021055    Akhmad Saifuddin

Komentar

Tampilkan

Terkini